Λυσσασμένοι Λύκοι (Κρατική τρομοκρατία).

1,00 

Kategorie:

Beschreibung

Η εξέλιξη της δημοκρατίας στον διεθνή κύκλο ελέγχου, το πιο αντι δημοκρατικό πολίτευμα δια των δήθεν δημοκρατικών διαδικασιών και στην ουσία βρόμικων ακαθαρσιών, χειρότερη εκ όλων των μο ρφών πολιτευμάτων,ακόμα ακόμα και δικτατοριών,κομμουνιστικών κι άλλων εθνικοσοσιαλιστικών κ.λ.π. πολιτευμάτων.

Ο θάνατος του πολίτη δίνει ζωή στο κράτος, ο θάνατος του κράτους δίνει ζωή εις τον πολίτη.
Εγώ αν ήξερα και μπορούσα θα ήθελα να δολοφονήσω το άμορφο κράτος το οποίο μου στέρησε τα δικαιώματά μου, αλλά ακριβώς επει δή και κινείται μέσα σε άχρωμης άμορφης μορφής κρατικής οντό τητας, σκεπασμένης όμως με τη χειρότερη μορφή καταπίεσης, τις δη μοκρατικές διαδικασίες και στην ουσία ακαθαρσίες. Μου είναι αδύ νατο να γίνω από θύμα θύτης, ενώ παρουσιάζομαι μάλιστα εκ των μη χανισμών του άμορφου κράτους σαν (θύτης).

Έδωσα τον τίτλο ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΟΙ ΛΥΚΟΙ, κρατική τρομοκρατί α, γιατί αυτός ταιριάζει εις την συμπεριφορά αυτών οι οποίοι με κυνή γησαν με δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά και σκοτεινές άμορφες και άχρωμες κινήσεις, οργανωμένες όμως και κατευθυνόμενες, όπου έ χουνε τις ρίζες μέσα στο σκοτάδι της μασονίας η οποία ελέγχει την δημοκρατική εξουσία, μα ακαθαρσία στην ουσία.

Βλέπε, (Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ηλίου), τόμος 12ος σελίδα 623), υπάρχει στην εγκυκλοπαίδεια αυτή η λέξη, (Λυκιδεύς), που σημαίνει

λυκόπουλο, ότι την ονομασία αυτή την χρησιμοποιεί και η μασονία, για τα ανήλικα τέκνα των μασόνων, όταν σε ειδική τελετή, τίθεται υπό πνευματική προστασία της Στοάς.
Καλείται λυκιδεύς, δηλαδή λυκόπουλο, ο ανήλικος υιός Τέκτονας, ο τεθείς δια ειδικής επιβλητικής τελετής, καθ ην επιτρέπεται να παρί στανται και αμύητοι, υπό την πνευματικήν προστασίαν της Στοάς, εις την οποία συνήθως ανήκει ο πατήρ.

Η λέξη λυκιδεύς, σημαίνει τον ιόν του φέροντος το φως, του πεφω τισμένου, του βλέπον το φως της μύησης. Διότι ο λύκος παρά τους αρχαίους Αιγυπτίους ήταν έμβλημα του μεγάλου θεού ΡΑ, θεού του ηλίου και του φωτός. Η ρίζα λύκ είναι η αυτή των λέξεων λύκη, λυ καυγές, Εωσφόρος, Σατανάς και Λύκειος, Απόλλων,.

Σήμερα αυτές οι δυνάμεις όλες έχουν μετεμψυχωθεί και ενσωματω θεί εις το άμορφο πρόσωπο του θεού παρουσιαζόμενες για θεός και αυτές τις δυνάμεις πολεμώ σαν άνθρωπος.
Λυσσασμένοι λύκοι, κρατική τρομοκρατία.

Η εσχάτη καταπίεση, είναι η αρχή γέννησης της αναρχίας που οδηγεί στην τρομοκρατία, όπως και μέσα από τα σπλάχνα της καταπίεσης του αγρότη γεννιέται ο εργάτης.
Μέσα από τον τελευταίο κύκλο καταπίεσης του πολίτη, γενικά, πη γάζει και γεννιέται η αντίδραση, η αναρχία, η εξέγερση και η επανά σταση δια της ανοιχτής πλέον σύγκρουσης, κράτους- πολιτών, σε το πικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ο θάνατος του πολίτη δίνει ζωή στο κράτος.
Ο θάνατος του κράτους δίνει ζωή στον πολίτη.
Αυτό μπορεί να συμβεί δια το ξεπέρασμα των τριών κύκλων του μη δενισμού, και πραγματική πηγή αναρχίας σε φιλοσοφική βάση, αλλά άλλο αναρχία και άλλο τρομοκρατία στη σημερινή μετεξέλιξη όπως θα αναφερθώ παρακάτω.
Ετούτο το δοκίμιο είναι αφιερωμένο στα θύματα της κρατικής τρο μοκρατίας, ασχέτως αιτίας και μορφής, όσοι πήραν όμως την κρατι

κή οργανωμένη αδικία μαζί τους σε μέρη αγύριστα, απ τη ζωή στο θάνατο,εξαπατημένοι όμως από τις δήθεν δημοκρατικές διαδικασίες και ακαθαρσίες.
Δοκίμιο περί κρατικής τρομοκρατίας κατά του κράτους σαν μορφή διοίκησης και σαν περίγερο στην σημερινή παγκόσμια δολοφονική μηχανή των ΗΠΑ, σε συνεργασία μετά των δούλων της ευρωπαϊκής ένωσης, και κράτη : κομπανία παγκόσμιων δούλων).

Στην ουσία είναι βγαλμένο εξ αιτίας της αντιδημοκρατικής συμπε ριφοράς απέναντί μου, του ελληνικού κράτους διοίκησης, ίσον κυβέ ρνηση και υπάλληλοι, ίσον εξουσία η οποία συμπεριφορά όμως ξε πέρασε την απλή μορφής βίας, νοθείας, πίεσης και καταπίεσης, φτά νοντας στην ανωτάτη βαθμίδα της κρατικής καταπίεσης, γέννησης κρατικής τρομοκρατίας σε βάρος του πολίτη ο οποίος ανήμπορος να αντιδράσει υπέκυψε στον εξευτελισμό της προσωπικότητάς του γιατί δυστυχώς το κράτος δεν υπακούει σε τυχόν δικαστικές αποφάσεις για επανόρθωση τυχόν ζημίας ούτε υλικής, ούτε ηθικής, ούτε νομικής, φερόμενο σαν κράτος τρομοκράτης και κράτος ληστής, βάρβαρος, καταπατώντας κάθε κοινωνική ηθική εβρισκόμενο στον κύκλο της ηθικής των βαρβάρων και αν οι βάρβαροι έχουν ηθική.

Λυσσασμένοι λύκοι εσείς και αρνιά εμείς, αλλά γινόμαστε άγριοι λύκοι κάποτε και εμείς.
Κρατική τρομοκρατία. Τοπική και διεθνές δημοκρατία, λέπρα εις το σώμα της κοινωνίας.

Ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος και αναρχικός, αλλά θα πεθάνει νομοταγείς και σκλάβος.
Από την στιγμή που ο άνθρωπος εφεύρε τα πρώτα πολιτικά συστή ματα διακυβέρνησης των λαών, κρατών, εθνών, άρχισε η λυσσώδης καταπίεση του ανθρώπου από τον άνθρωπο της εξουσίας, η οποία εξουσία βαστά και βαστά κάτι που δεν έπρεπε και η αντίδραση του ανθρώπου σαν μονάδα και σαν σύνολο, ενάντια στην εξουσία την οποία αυτός έδωσε μορφή, με η χωρίς τη θέλησή του, αλλά λόγω μη

υπάρξεως ασφαλιστικών δικλίδων, δεν μπορούσε καν να ελέγξει και να ανεχθεί έτσι. Αξίζει πριν πεθάνεις να πάρεις μαζί και εκείνον.
Η εξουσία, κράτος, κυβέρνηση στην ουσία, θα πρέπει να περιφρονη θεί η να αντικατασταθεί με ικανούς, αλλά αυτόματης ανανέωσης, με η χωρίς τη συμμετοχή των πολλών και παράλληλα θα πρέπει να δημιουργηθούν αμετάκλητα ασφαλιστικές δικλίδες προστασίας του ατόμου, δηλαδή συνεχής πολλαπλασιασμός των κύκλων εξουσίας και αυτό προϋποθέτει την κατάργηση των υπαρχόντων συστημάτων δια του ξεπεράσματος των τριών κύκλων του μηδενισμού δια και επί της γνήσιας αναρχίας. Η δημοκρατία υπόσχεται, αλλά δεν δίνει ποτέ. Ο Πυθαγόρας έλεγε ότι το παν είναι να συμβάλει ο άνθρωπος εις την αρμονία των αντιθέτων πραγμάτων και αυτό οδηγούσε εις την τότε ασέβεια, αρχή καταγγελίας τότε, εις όποιον ύψωνε τη φωνή του και εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα της ανθρωπότητας, αρμονία των αντιθέτων, πολιτών και εξουσίας, ομοίων και ανόμοιων και θεμιτών, αλλά μη πραγματοποιήσιμων.

́Όταν το κράτος,(πολιτεία), δεν είναι σε θέση να μας δώσει λίγη γα λήνη, ησυχία, τάξη και ασφάλεια δια της προστασίας του ατόμου πολίτη και ουχί του συνόλου, τότε δεν είναι σε θέση να μας χαρίσει δικαιοσύνη διότι αρχή του ενός και των όλων του συνόλου είναι το ένα, το άτομο και χωρίς το ένα δεν υπάρχει κανένα γιατί το ένα κα λύπτει το όλον και το όλον το ένα αδιαχώριστο και ένα. (Ο θάνατος του άμορφου κράτους είναι η απαρχή της ελευθερίας).

Συνύπαρξη των αντιθέτων και όχι ισοπέδωση δια της υπακοής και ισότητας, υπομονής και υποταγής.
Ο μεγαλύτερος τρομοκράτης είναι το κράτος. (Δημοκρατικόν πολί τευμα της πανούκλας).

Ο μεγαλύτερος διεθνής τρομοκράτης είναι οι Η Π Α. (διεθνής κύκλος παγκόσμιας εξουσίας).
Η παρανομία θα φέρει την παρανομία εν τη σωστή τάξη και την ανα κατατάξει, εν προσανατολίσει εν τη τάξη.

Δυστυχώς ασφαλιστική δικλίδα στη διεθνή τρομοκρατία επίσημη και δημοκρατικοποιημένη δια των δημοκρατικών διαδικασιών τυπικά ό μως, θα πρέπει να είναι και είναι η ανεξέλεγκτη διεθνής τρομοκρα τία, έως ότου ο άνθρωπος της σκέψης δημιουργήσει την κοινωνία των πολιτών ξεπερνώντας το στάδιο της οχλοποίησης το οποίο διαι ωνίζει σήμερα το παράγωγο:

́Όχλος, θεοί και εξουσία, ένα και το αυτό πράγμα. (δημοκρατία του όχλου) και της περιφρόνησης αυτού.
Η παρανομία, νόμιμη, θα επαναφέρει τον διεθνή κράτος τρομοκράτη εν τη νομιμότητα, διότι από τη στιγμή που η εξουσία χαράζεται η επηρεάζεται έστω εκ του ενός και μόνο παγκόσμιου κύκλου της εξου σίας, παύει και η σχετική Ελευθερία του πολίτη, σαν ατόμου, και συ νόλου και η πολλαπλότητα των αντιθέτων κύκλων εξουσίας είναι η μεγαλύτερη μορφή δημιουργίας ασφαλιστικών δικλίδων της ανθρω πότητας, είδε άλλως εικονικός θα συμμετέχουν οι άλλοι κύκλοι της εξουσίας άνευ των αντιδράσεων, συν πλην και όχι. (δημοκρατικός φασισμός διαδικασιών).

Ο παγκόσμιος κύκλος εξουσίας των ΗΠΑ οδήγησε του άλλους δήθεν δημοκρατικούς κατ αυτούς κύκλους εξουσίας της ευρωπαϊκής ένω σης να ακολουθήσουν τον παγκόσμιο δολοφονικό μηχανισμό του ΝΑΤΟ, όργανο στην ουσία της μασονίας και του αντίχριστου 666… στην βάρβαρη επιδρομή ενάντια στην Γιουγκοσλαβία το 1999, Μάρτιος- Ιούνιος, είναι αντιδημοκρατικός μηχανισμός.

Βλέπε σχετικά αναλυτικά εις το βιβλίον μου: ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΤΟΥ ΝΑΤΟ, πρώτη έκδοση Ιούνιος 1999 Μόναχο Γερμανία. Λυσσασμένοι λύκοι και διεθνής κρατική τρομοκρατία και η επέμβα ση Ιράκ, 1991 και Αφγανιστάν 2001 κ.λ.π.

Κρατική τρομοκρατία και διεθνής αναρχία, ίσον μια παγκόσμια κηδε μονία ,δημοκρατία.(παγκοσμιοποίηση).
Ο μεγαλύτερος τρομοκράτης είναι το κράτος. (δημοκρατικόν και κομμουνιστικόν), εκτός φυσικά το δικτατορικόν.

Ασφαλιστική δικλίδα στην εξέλιξη κρατικής τρομοκρατίας είναι ο μηδενισμός, ηθικός, κοινωνικός και πολιτικός, σαν αντίδοτο εις τις λεγόμενες δημοκρατικές διαδικασίες οι οποίες δεν είναι καν δημο κρατικές, αλλά κατευθυνόμενες εκ της μασονίας το μαντρί και της κρυφής τριμερής επιτροπής η οποία εδρεύει στην Ουάσιγκτον με παρακλάδια στην Αγγλία και σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου. (όργανα της διεθνής μασονίας).

Πολιτικός μηδενισμός, ίσον γέννηση αναρχίας και τρομοκρατίας ατομικής τρομοκρατίας μη ελεγχομένης και κατευθυνόμενης ενάντια στην κρατική, αλλά και ελεγχόμενης λόγω των δημοκρατικών δήθεν αποφάσεων των άλλων, αλλά κάποτε δεν ελέγχεται ούτε αυτή.

Το ξεπέρασμα του διεθνή τρομοκράτη των ΗΠΑ και του ιδίου του μηδενισμού δια του μηδενισμού, απαραίτητη προϋπόθεση δια της επαναφοράς των δολοφόνων εν τη νομίμων τάξην, διότι η αλαζονεία πλέον αυτών ξεπέρασε τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και διότι η μπόχα της λάσπης των δήθεν ακολουθούντων δημοκρατικών διαδικα σιών, αηδιάζει την κοινή γνώμη και διότι σήμερα έχει ξεσκεπαστεί ο ρόλος της διεθνής μασονίας.

Παγκόσμιος ηγεμονισμός των ΗΠΑ ίσον θανάτωση της σχετικής υπάρχουσας δημοκρατίας, δηλαδή τον προγραμματισμό.
Τα εν τω οίκο μας τουτέστιν η Αθηναϊκή ηγεμονία, το δεσποτάτο συ γκεντρωτικών εξουσιών, δημοκρατία με μανδύα, σα οι Πολωνικοί λύ κοι με τις προβιές κατάσφαξαν πριν 500 χρόνια τον λαό της Ρωσί ας, οι καθολικοί λύκοι των Ναϊτών, βλέπε ειδικό συγγράμματα.

Από αρχαιοτάτων χρόνων η ηγεμονία της Αθήνας ήθελε να ελέγχει τα άλλα κράτη πόλεις της αρχαίας Ελλάδας και τούτο είχε βαριές επιπτώσεις και συνέπειες και για τους ίδιους όταν έχασαν τον πόλεμο με τον Βασιλιά Μίνωα της Κρήτης βλέπουμε κάθε χρόνο να στέλνου νε 6 παρθένες και 6 νέους για τροφή στον Μινώταυρο τον οποίο ο Θησέας κάποτε σκότωσε, βάση μυθολογίας, αλλά η μυθολογία είναι η εξέλιξη της ζωής.

Δυστυχώς όμως η ηγεμονία των Αθηνών καθιερώθηκε μετά την επανάσταση του γένους κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις 25 Μαρτίου το 1821 και έκτοτε δημιουργήθηκε το σημερινό κράτος, δεσποτάτο συγκεντρωτικών εξουσιών και νεκροθάφτης της ελληνι κής δημοκρατίας και μάλιστα αυτοαποκαλείται δημοκρατικό πολί τευμα με τις ασφαλιστικές δικλίδες της ομίχλης τύπου δημοκρατικών διαδικασιών και δήθεν ανεξαρτήτων μη κυβερνητικών επιτροπών, αλλά εξαρτώμενων στην ουσία και άλλων ακαθαρσιών.

Ένας ηγεμόνας καλός όχι, γιατί γίνεται αφαίρεση κύκλων εξουσίας. Πολλοί ηγεμόνες κακοί ναι. (πρόσθεση κύκλων εξουσίας, ναι) και τούτο αν κατανοηθεί έχει μεγάλη σημασία, έχει και αξία. Ένας ηγε μόνας ίσον δικτατορία βαριάς μορφής, η δημοκρατικός φασισμός, πολλοί ηγεμόνες ίσον δημοκρατία λόγω των αντιθέσεων γιατί ο πολ λαπλασιασμός των κύκλων εξουσίας είναι φραγμός σε κάθε μορφή κηδεμονίας και ηγεμονίας όπως δυστυχώς συμβαίνει σήμερα.

Διεθνή πηγή τρομοκρατίας. (Διεθνής μασονία- αντίχριστος 666). Κρατική τρομοκρατία. (δημοκρατία και διεθνής νέα τάξη των νέων αλλά παλαιών πραγμάτων).
Γέννηση τρομοκρατίας. (οι εικονικές δημοκρατικές διαδικασίες, και άλλες ακαθαρσίες).
Δολοφονία θέων και ανθρώπων δια του ανθρώπου δολοφόνου της φύσης, μέταλλο, χρήμα και εξουσία ανικάνων.
Τίποτα δεν έγινε, γίνεται και θα γίνεται τυχαία γιατί τα πάντα είναι προμελετημένα και σχεδιασμένα από μια κρυφή, αλλά στην ουσία φανερή, δύναμη εξουσίας που στην πραγματικότητα ζει στην σκιά, η διεθνής μασονία του αντίχριστου 666 και της μαγείας.
Τρομοκρατία και εξέλιξη της τρομοκρατίας.
Πηγάζει μέσα εκ του κρατικού κύκλου πίεσης και καταπίεσης του ανθρώπου σαν ατόμου και συνόλου, φυλής, έθνος, κράτους με τις απρόβλεπτες όμως συνέπειες στο παγκόσμιο κοινωνικό γίγνεσθαι της

ανθρωπότητας, όπου η ατομική τρομοκρατία εξελίσσεται σε διεθνή ομαδική ασφαλιστική δικλίδα της μάζας.
Αρχή γέννησης της τρομοκρατίας όλων των ειδών είναι ο συνεχές προσπαθούμενος έλεγχος δια της βίας των ανθρώπων επί των ανθρώ πων, η οποία καταλήγει στην αντίδραση και η μη αντίδραση, εις την σκλαβείαν και δουλείαν των ανθρώπων.

Εδώ είναι ο πρώτος κύκλος της αναρχίας.
Διεθνή κρατική τρομοκρατία. ( Ο. Η . Ε – ΝΑΤΟ- Ε. Ε. και διεθνή συμβούλια κρατών κ.λ.π.).

Άλλο αναρχία, άλλο τρομοκρατία νέας μορφής.
Σε φιλοσοφική βάση η μέχρι δω ανάλυση της αναρχίας ξεπερνιέται από όπου ο μηδενισμός είναι πηγή αναρχίας με το ξεπέρασμα των τριών κύκλων του μηδενισμού, ηθικού, κοινωνι κού, πολιτικού, όπου το άτομο αρνείται και δια του πολιτικού κύκλου πηγάζει φαινομενικά ο αναρχικός πολίτης, αλλά κατά ουσία εκ των τριών κύκλων, τους οποίους έχω ήδη αναλύσει, αλλά αγνοεί η ομαδική τρομοκρατία, και εφαρμόζει χωρίς να γνωρίζει την πηγή ακολουθού μενο το άτομο εκ των ενστίκτων που όμως δεν λαθεύουν ποτέ.
Ας αφήσουμε όμως τη γνωστή αναρχία και ας εισέλθουμε στη σημε ρινή μορφή τρομοκρατίας γιατί είπα, άλλο αναρχία σε φιλοσοφική βάση και άλλο τρομοκρατία.
Πηγή τρομοκρατίας είναι η κρατική πίεση και μάλιστα η διεθνής ελεγχόμενη κρατική καταπίεση ατόμων και κρατών με κεντρικό κύκλο των ΗΠΑ επιβαλλομένης πίεσης πυγμής όπου η διεθνής μασο νία (Τριμερή επιτροπή), μυστική επιτροπή αποφασίζει ερήμην δια τις τύχες των κρατών με απώτερο στόχο τον έλεγχο της ανθρωπότητας με την προσπαθούμενη δημιουργία της νέας τάξης πραγμάτων,τον (έλεγχο οικονομικό- κοινωνικό- πολιτικό).
Οι οργανωμένες επεμβάσεις εδώ και 100 χρόνια σε κράτη με εξ επα κόλουθο των μυστικών επεμβάσεων διαφόρων οργανισμών ανά τον κόσμο ελεγχόμενες όπως είπα από τις ΗΠΑ δια της τριμερούς επιτροπής οδηγούνε στις εξεγέρσεις μεγάλων τμημάτων των διαφόρων μικρών λαών οι οποίες εξεγέρσεις καταλήγουν κάποτε στην ομαδική τρομοκρατία σημερινής μορφής.

Ο προσπαθούμενος έλεγχος δια της φανερής και κρυφής επεμβάσεως εις ορισμένα κράτη είναι η αρχή της ομαδικής τρομοκρατίας σαν σε μορφή εσχάτης αντίδρασης όπου συν προστέθηκαν και οι διάφορες διαφορές, φυλές, θρησκείες, σύγκρουση Ισλάμ – Χριστιανισμού που παίρνουνε θεόρατες διαστάσεις με απρόβλεπτες συνέπειες.

Η παγκόσμια προσπαθούμενη καθιέρωση της παγκόσμιας δημοκρα τίας δια της ενώσεως είναι η δηλητηριασμένη πηγή απ όπου πηγάζει σαν αιτία η διεθνή ομαδική τρομοκρατία και ο θάνατος της τοιαύτης μορφής παγκόσμιας δημοκρατίας είναι η απαρχή της γέννησης αν όχι εξάλειψης της διεθνής ομαδικής τρομοκρατίας, γιατί ο προσπαθούμε νος έλεγχος δημιουργεί καταστάσεις ανισόρροπες εις πολλά κράτη τα οποία μαστίζονται από την φτώχεια, πείνα, δίψα και την κοινωνική καταπίεση λόγω αυτών των εξωτερικών επεμβάσεων.

Θα το πω πιο φιλοσοφικά ότι, ο πολλαπλασιασμός των κύκλων εξου σίας έστω και αντιθέτων μορφών εξουσίας, και αντιδημοκρατικών ακόμα στην ουσία, είναι αυτό που καθιερώνει σαν μιας μορφής ασφα λιστικής δικλίδας, την σχετική ελευθερία των πολιτών, ενώ εν αντι θέσει ο συγκεντρωτισμός εις λιγότερους, η εις ένα κύκλο εξουσίας δολοφονεί την σχετική υπάρχουσα καθιερωμένη ελευθερία των πολι τών, με μόνο περιθώριο αντίστασης την γέννηση της διεθνής ομαδι κής τρομοκρατίας. (ένας καλός άρχοντας είναι κακός και οι πολλοί κακοί είναι καλοί). Σατανική παγκοσμιοποίηση…

Μια μορφή πολιτεύματος όσο κι αν είναι διαφορετική δεν μπορεί να αφομοιωθεί η το χειρότερο να αντικατασταθεί δια ξένων επεμβάσε ων παρά μόνο δια των εντός ευρισκομένων ατόμων και δια της ίσως μιας μόνο πλάγιας συμπαράστασης άλλων παραγόντων.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Λυσσασμένοι Λύκοι (Κρατική τρομοκρατία).“